มูลนิธิสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืน

เลขที่ 75 ถนนจุติอนุสรณ์
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา, 90110

098 154 4293

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
(ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)